ANKIETY

Inwentaryzacja pieców i urządzeń grzewczych.

Szanowni Państwo,

w związku z przeprowadzaną na terenie Tomaszowa Mazowieckiego  inwentaryzacją pieców i urządzeń grzewczych, prosimy o wypełnienie „ANKIETY dot. źródeł ciepła” i dostarczenie jej jednym ze sposobów:

 1. elektronicznie wypełnienie i wysłanie ankiety przy pomocy formularza na stronie: http://ankieta.tomaszow-maz.pl
 2. bezpośrednio do Wydziału Ochrony Środowiska (ul. Mościckiego 12)
 3. bezpośrednio do kancelarii ogólnej w Urzędzie Miasta (ul. POW 10/16, budynek główny, parter)
 4. bezpośrednio do punktu obsługi klienta Urzędu Miasta w Galerii Tomaszów (ul. Warszawska 1)
 5. bezpośrednio do Informacji Turystycznej (Plac Kościuszki 29)

W przypadku niedostarczenia ankiety w podanym terminie, należy spodziewać się wizyty ankietera, który odwiedzi Państwa w najbliższym czasie, celem ustalenia źródeł ciepła oraz sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych. 

Ważne!

Jeśli nie znają Państwo odpowiedzi na, któreś  z pytań znajdujących się w ANKIECIE należy zostawiać pytanie bez odpowiedzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z siedzibą w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. POW 10/16, zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować pod adresem e-mail: iod@tomaszow-maz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia inwentaryzacji pieców i urządzeń grzewczych w Tomaszowie Mazowieckim.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione:
  • podmiotowi zajmującemu się  obsługą program do elektronicznego wypełnienia ankiet przez mieszkańców
  • podmiotowi, który zostanie wybrany do wykonania gminnego programu niskiej emisji.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie podanym w ankiecie jest udzielona zgoda.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji powyższego celu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

Prosimy wypełnić Ankietę:

1. Adres budynku/lokalu na terenie Tomaszowa Mazowieckiego

Prosimy wskazać, kliknąć w miejsce na mapie gdzie znajduje się budynek którego dotyczy ankieta. Mapę mozna odalać i przybliżać.

2. Ilość osób mieszkających

3. Rodzaj budynku

4. Kubatura / Powierzchnia

wpisać tylko cyfry np: 1367
ogrzewana zajmowanego budynku/lokalu - wpisać tylko cyfry np: 86

5. Rodzaj ogrzewania

można wybrać kilka odpowiedzi

Wpisać rodzaj ogrzewania jesli zaznaczono pozycję "Inne"

6. Rodzaj ogrzewania na paliwo stałe (np. węgiel; drewno)

6.1. Kocioł C.O. (centralne ogrzewanie budynku/lokalu) z podajnikiem (automatyczny)

wpisac tylko cyfry - wpisać 0 jeśli brak
wpisac tylko cyfry np: 0.00 - wpisać 0 jeśli brak

6.2. Kocioł C.O. (centralne ogrzewanie budynku/lokalu) z załadunkiem ręcznym

wpisac tylko cyfry - wpisać 0 jeśli brak
wpisac tylko cyfry np: 0.00 - wpisać 0 jeśli brak

6.3. Piec kaflowy

wpisac tylko cyfry - wpisać 0 jeśli brak
wpisac tylko cyfry np: 0.00 - wpisać 0 jeśli brak

6.4. Koza (na drewno, węgiel)

wpisac tylko cyfry - wpisać 0 jeśli brak
wpisac tylko cyfry np: 0.00 - wpisać 0 jeśli brak

6.5. Kominek

wpisac tylko cyfry - wpisać 0 jeśli brak
wpisac tylko cyfry np: 0.00 - wpisać 0 jeśli brak

6.6. Trzon kuchenny (kuchnia węglowa)

wpisac tylko cyfry - wpisać 0 jeśli brak
wpisac tylko cyfry np: 0.00 - wpisać 0 jeśli brak

6.7. Rodzaj i ilość stosowanego paliwa stałego w ciągu roku w budynku/lokalu (średnie zużycie)

np. węgiel, miał, koks, ekogroszek, pellet - wpisać 0 jeśli nie dotyczy
wpisać 0 jeżeli nie dotyczy

7. W jaki sposób jest ogrzewana woda w sezonie letnim?

Wpisać rodzaj ogrzewania jesli zaznaczono pozycję "Inne"

8. Czy w budynku/lokalu planuje się przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła?

Jakie źródło ciepła planowane jest do zainstalowania po modernizacji?

Wpisać rodzaj źródła ciepła jesli zaznaczono pozycję "Inne"

Rok planowanej modernizacji źródła ciepła

9. Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja?

W jaki sposób przeprowadzono termomodernizacje?

10. Czy w budynku planowana jest termomodernizacja?

W jaki sposób planuje się przeprowadzenie termomodernizacji?

Rok przeprowadzenia planowanej termomodernizacji

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE